Ứng dụng

電子材料

Vật liệu điện tử

合記機械為您提供適用於電子材料的解決方案,所對應的相關設備與產品如下:

被動元件

thành phần thụ động

Sản phẩm khuyến cáo:

電池

Pin

Sản phẩm khuyến cáo:

隔熱材料

Vật liệu cách nhiệt

Sản phẩm khuyến cáo:

噴墨

Máy phun mực

Sản phẩm khuyến cáo:

塗料油墨

Sơn phủ

Sản phẩm khuyến cáo:

食品

Thực phẩm

Sản phẩm khuyến cáo:

保健食品原料

Thức ăn lành mạnh

Sản phẩm khuyến cáo:

生物萃取

生物萃取

合記機械為您提供適用於生物萃取的解決方案,所對應的相關設備與產品如下: