Bi thủy tinh

  • Thành phần thủy tinh tinh khiết và độ ổn định hóa học.

  • Thích hợp nghiền phân tán cho các loại sơn, mực in, bột màu và chất nhuộm.
  • Độ tròn cao, không nhiễm bẩn cho màu nghiền, ít hao mòn đến thiết bị.
vật liệu sơn phủ / mực in / mực in bản phẳng / sơn ô tô / màu nhuộm / vật liệu sinh học / oxit kim loại / vật liệu lõi lọc